Hướng dẫn thanh toán

Fujila có 2 hình thức thanh toán là trả trước và trả sau.

1. Thanh toán trả trước

Là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:
– Thẻ ATM (thẻ ghi nợ, thanh toán, trả trước nội địa)
– Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng.
– Thanh toán trả góp bằng thẻ tín dụng (của một số ngân hàng)
– Thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua máy cà thẻ tại cửa hàng của Fujila.

2. Thanh toán trả sau tại nhà:

– Thanh toán tiền mặt.
– Thẻ ATM, thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế qua máy cà thẻ của ngân hàng. (trường hợp quý khách chọn thanh toán qua hình thức cà thẻ vui lòng báo trước cho chúng tôi tại thời điểm đặt hàng)